Indvielse af den Hvide Bro

Tale ved indvielsen af ”Den hvide bro".

Velkommen til brudeparret Christina og Leon.  Velkommen til alle I Kibæk-borgere, der er mødt frem for at deltage i den officielle indvielse af  den hvide romantiske bro

 over til den "Lille Ø" neden for laksetrappen.

For få minutter siden har Alfred Kirketerp som præst i Assing Kirke med velvalgte ord bygget bro mellem Christina og Leon.      

Hjertelig tillykke med "brobyggeriet" Christina og Leon.

Om få øjeblikke skal brudeparret fortsætte brobyggeriet, idet der nu efter mange års forløb på ny skal skabes fast forbindelse til den lille Ø neden for laksetrappen                 

Historien om tilblivelsen af den lille Ø fik jeg for få dage siden fortalt af en ældre Kibæk-borger og jeg har ikke grund til at tro anden end at historien er rigtig

 Formentlig i 1931 – altså for 80 år siden – ønskede købmand Merrild kone at øen blev lavet.

Den senere købmand Eriksens fader fik overdraget arbejdet. Han ejede et lille husmandssted ude i Velhusted.  Med trillebør og hesteforspand blev der hentet jord fra skråningen over ved Åvænget.  Jorden blev placeret i en stor dynge tæt op ad bækken, som broen nu spænder over.

Efterfølgende gravede manden en grøft rundt om jorddyngen, og ved at presse en del af vandet gennem grøften blev den lille Ø dannet.

Vi har altid vidst, at der fra tidernes morgen har været fast forbindelse til øen.  Jeg tror endda vi har et billede af den første bro over til øen.

At forbindelsen til øen skulle genskabes var indlysende da vildnisset på øen og det omliggende areal blev ryddet..

Broen, der er tilvirket af elever på Herningholm Erhvervsskole, har med materialer - maling - transport m.v. kostet ca. 37.000 kr.            


En stor tak til Tuborgs Grønne Fond og Friluftsrådet   

Frilufts Rådet har efter ansøgning via Tips- og Lottotilskud til Friluftslivet ydet et tilskud på 50% af materialeudgiften op til kr. 15.600          

Tuborgs Grønne Fond har efter ansøgning   støttet med kr. 15.000      

Resten af beløbet har Møllelauget fået af borgerne i Kibæk via Støtteforeningen til Kibæk Mølle.

Møllelauget vil også gerne rette en stor tak til Kibækborgerne for opbakningen til dette unikke områdes fortsatte beståen.         

Også en stor tak til alle de frivillige, der har været med til at rydde området samt male, befæste og transportere broen.

Hele processen omkring broen er et udtryk for, at vi i Kibæk kan og vil "bygge broer" og skabe udvikling.

Med disse ord vil Møllelauget ønske Kibæk tillykke med broen og jeg vil bede Christina klippe det røde bånd og erklære broen for åben.