Nedbrydning af tømmer på 10-4 til møllen

For Møllelaugets vedkommende blev brædder og tømmer kørt ned på møllen, hvor vi så hen over vinteren fik trukket alle søm og bolte ud.
Tømmeret er nu oplagret på Møllens loft.

Nov. 2011. I forbindelse med salget af 10-4 fik                                                    
Møllelauget og Jagtforeningen fik omkring 1. nov. lov til vederlagsfrit at  tømme hal 1 og 2 for al indmad. Der er tale om ca. 250 m2  5/4 t brædder samt tømmer i alle størrelser.

Det var hårdt arbejde - alt var sømmet og boltet utroligt godt sammen.