Søbredderne tilplantes

Dette område ser stadig lidt bart ud efter udgravningerne til søerne, men naturen prøver selv at komme igennem.

Vi har i sidste uge hjulpet naturen lidt på vej, idet vi har beplantet ca.

øst og vest for overløbsbrønden med ca. 150 træer og buske. Formålet med beplantningen og plantevalget er dels at skabe noget kønt at se på for os mennesker, og dels at skabe bedre forhold for fugle og dyrelivet.

Vi kommer jo ikke uden om, at tilblivelsen af søerne har været et voldsomt indhug i fugle og dyrelivets forhold i området.  Nu giver vi så noget tilbage, og det bør vi alle have det godt med.

Af plantevalget kan nævnes æbletræer (gode gamle danske sorter), hyld, hasselnød, alm. birk, skovfyr, rødel, røn, avnbøg, vårguld, trøst, hvid snebær.

Beplantning ved Velhustedsøerne 2012