Turbinearbejde

I efteråret 2014 blev der monteret en ny turbine, som gerne i løbet af kort tid kommer til at producere noget strøm.

Her er nogle billeder af den optagne turbine, samt forskellige billeder visende arbejdet med at renovere turbinebrønden.