De rådne broplanker udskiftes

Januar 2017 indgik Møllelauget en aftale med Herning Kommunes afdeling vedrørende broer. Aftalen gik ud på, at Møllelauget kunne indkøbe nye broplanker i lærketræ med tilhørende skruer, samt 10 liter naturgrøn maling til rækværket omkring broen.

Møllelauget skulle udføre arbejdet, og efterfølgende ville materiale udgiften blive refunderet.