Gitter monteres

Møllelauget troede møllen havde hævd på at måtte benytte vandet fra Mølledammen til drift af turbinen (produktion af el). 

Sådan var det ikke. Vi måtte søge en vandindvindingstilladelse hos Herning Kommune.

Vi fik tilladelsen på visse betingelser.

Vi skulle etablere anordninger både ved vandindtaget og der hvor vandet løber ud fra turbinen således at vanddyr - fisk - padder - vandrotter m.v. ikke kan komme i klemme nede i turbinen.

Vi gik i samarbejde med Skarrild Dambrug hvis ejere er specialister på dette område.

Som det ses er der nu sænket et gitter ned i Mølledammen, hvor vandet løbet ned i turbinen.

Efterfølgende skal vi have noget tilsvarende etableret i bækken bag møllen, så dyrene i vandet ikke kan få snuden klemt.