Flodpram

Grødeskæring nov. 2019.

Da Mølledammen for 10 år siden blev oprenset til en dybde af ca. 180 cm troede vi ikke grøden ville komme op til overfladen så hurtigt.

Da grøden om efteråret og vinter (ved henfald) var begyndt at genere en fornuftig turbinedrift fik vi Herning Kommune til at foretage grødeskæringen.

Billederne viser hvorledes "flodprammen" sejlede rundt og klippede grøden over i ca. 150 cm dybde.