Stormen 1999

Roden løftede hele hjørnet af øen op.

Træet lå i kraftig spænd og da vi savede det over, rejste det sig med en hastighed, som når man skyder en pil af fra en bue.

Det så drabeligt ud, da det 16 meter høje træ lagde sig ned under stormen i december 1999.

Efterfølgende monterede vi 10 stærekasser på stammen, og her kan de blive siddende indtil træet rådner.