Kibæk Mølles historie

Kibæk gl. Mølles historie går helt tilbage til Valdemar Atterdags regeringsperiode 1340 – 1375. Han udstedte blandt andet et kongeligt dekret om, at vandet ikke skulle have lov til at flyde i havet, før det havde gjort nytte. Det var opstarten til, at der blev oprettet hundredvis af vandmøller i Danmark.

 

Nøjagtigt hvilket år møllen er opført vides ikke, men den er opført i blad 113 B i Rigets Forfølgings-protokol år 1466. Det var en opgørelse over statens ejendomme, og hvor meget de skulle betale i afgift til Staten. På et tidspunkt hørte ca. 600 tdl. til møllens besiddelser.

Kibæk Mølle er en væsentlig del af Kibæk`s kulturarv, både på grund af Møllens omfattende historie og dens indflydelse på, at Kibæk By er opstået. Samtidig er Møllens ca. 3 ha arealer, med beliggenhed midt i Kibæk By, efterhånden omdannet til et meget besøgt rekreativt område med søer, stier, rhododendronbede, plæner samt hyggesteder med bænke.  En Ø i naturområdet ved mølledammens udløb er blevet frilagt. Der er fri adgang til øen via den flotte hvide bro. De 2 Mølledamme har i praksis gennem årene vist sig at fungere som klimasikring for den lavtliggende del af Kibæk, når der er tøbrud - skybrud og lignende mængder nedbør. En klimasikring, det ser ud til, at der vil blive yderligere brug for i fremtiden. 

Møllen brændte i 1826. En brandopgørelsen viser, at der dengang var 9 bygninger, hvoraf de 7 brændte. Der var 2 kværne med sigte samt 2 pillekværne, hvoraf den ene var til boghvede. I 1830 var Møllen bygget op igen, men med færre bygninger.

Oprindelig var møllen forsynet med et Overfalds Vandhjul, og der var rigelig vand til at trække mølleriet. I 1889 – 1893 blev vandhjulet udskiftet med en Francies Vandturbine på 16 hk. som var bygget på Mahlers maskinfabrik i Vejle. Vandforsyningen skete gennem et stemmeværk og et rør fra Mølledammen. Stemmeværket og røret anvendes stadig efter at de blev fornyet i 2007. Den gamle Francis turbine og turbinebrønden var så tæret af rust, at de ikke umiddelbart kunne restaureres.  Det er lykkedes at finde både en turbine og en generator, som har været anvendt i bølgebryderprojektet ”Danish Wave Dragon”. Der er etableret en ny turbinebrønd som turbinen og generatoren nu er monteret  og producere nu strøm til el nettet.

Kibæk Mølle har tidligere produceret og leveret strøm til Kibæk Elværk. En sådan aftale blev indgået i 1917. Formentlig i 1920erne var der oven på Møllen bygget en vindmølle som hjalp med at levere kraft til kværne og andre maskiner. Den bærende konstruktion til vindmøllen ses stadig i møllebygningen.

I dag består Møllen af stuehuset, som er totalrenoveret og udlejet til Blå Kors Danmark til et værested kaldet ”Den Blå Mølle”. Stuehuset er fra 1800 tallet. Man ser lagerbygningen med de karakteristiske 6 røde porte og den gamle køregang, hvorfra man hejste kornet op på loftet, så det kunne blive malet i kværnen o.s.v. Bagved ses dele af den gamle møllebygning med turbinen og udløbet af vand fra turbinen ud i møllebækken. Turbinen er monteret ca. 3½ m under vandspejlet i Mølledammen.

Øst fløjen af Møllens vinkelbygning er udlejet til ”Aaskov MC-Venner”, der har indrettet et klubhus. I denne fløj er ligeledes indrettet toiletter som anvendes når der er arrangementer i Møllen.

Kibæk Mølle har gennem tiden været privatejet. Da den sidste møller Thorvald Eriksen døde, opstod tanken om, at bevare den kulturhistoriske bygning med dens lange historie, og den store betydning Møllen har haft for området og Kibæks opståen. Aaskov kommune var initiativtager til at Kibæk Møllelaug blev oprettet i 1995. Møllelauget købte Kibæk Mølle af enkefru Signe Eriksen. I 1997 fik Møllen lagt nyt tag, og siden er der løbende foretaget en betydelig renovering af Møllen.

Bag Kibæk Møllelaug står i dag en Støtteforening med mange medlemmer, som primært har til opgave via forskellige arrangementer at skaffe penge til Møllens drift og renovering. Endvidere er der rigtig mange borgere, der lægger frivillig arbejdskraft til for at bevare Møllen.

Møllen er i dag rammen om mange sociale, musikalske og kulturelle arrangementer, hvortil der er adgang for alle borgere, og vi oplever en stigende interesse for de aktiviteter, der sker i og omkring møllen.    

Efter at Kibæk Mølle blev overtaget af Kibæk Møllelaug, har møllen i 1997 fået nyt tag. En nyere tilbygning, - et silotårn fra omkring 1969 – blev ved samme lejlighed revet ned. I 2000 og 2001 blev stuehuset total renoveret indvendigt, - alt sammen i respekt for historien.

Turbinebrønden og turbinen er blevet totalrenoveret.

At restaurere den gammel historisk bygning kræver nænsomhed for at sikre og fastholde Møllens fælles historie i lokalsamfundet. Det kræver frivillige kræfter og hårdt arbejde. Det kræver også mange frivillige kræfter og hårdt arbejde at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for at møllen kan sikres for fremtiden, og hermed være et fælles samlingspunkt for alle Kibækborgere. Derfor må vi som selvejende institution til stadighed have øjnene åbne for de muligheder, der foreligger for økonomisk støtte til bevarelse af Kibæks historie. 

Møllelauget har fået hjælp af rigtig mange frivillige kræfter i Kibæk også af økonomisk art. Det  vil vi også fremover have brug for. Og det tror vi på. Tak for det!

Møllelauget har fået hjælp af rigtig mange frivillige kræfter i Kibæk også af økonomisk art. Det vil vi også fremover have brug for. Og det tror vi på. Tak for det!