Vandmøllen og et kulturhistorisk forsamlingshus

En brugbar kulturarv for os alle


Kibæk Mølle er det historiske hjerte i byen men også fremtidens hjerte. Uanset hvad der måtte hænde handelslivet og foreningslivet i byen, så vil møllen stadig bestå - stolt, lidt ydmyg og rustikt i sit udtryk, placeret i sin lavning ved siden af den opdæmmede mølledam.

 

Aaskov Kommune købte vandmøllen i 1995 af enken efter købmand Ericksen, som var den sidste, der drev mølleri og købmandshandel på møllen.

 

Med det samme oprettedes Den selvejende institution Kibæk Møllelaug, som fik til opgave at eje møllen, bevare den og sørge for  der foregår nutidige aktiviteter i den gamle bevarede vandmølle.

 

Møllen ejes i princippet af hele byens befolkning og målgruppen for aktiviteter i Kibæk Mølle er alle, ung som ældre. Det er målet, at der skal være relevante kultur og oplysende aktiviteter på møllen for den brede befolkning. Det betyder, at Møllen er et levende historisk sted, hvor mange interesseområder mødes i fællesskab. Det sker i samarbejde med byens øvrige foreningsliv.

 

Som støtte for Møllelauget oprettes på samme tid i 1995 Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug. Støtteforeningen har til opgave at støtte Møllelauget med kulturlivet i Kibæk, at skabe overskudsgivende aktiviteter på møllen, skaffe frivillig arbejdskraft og især medlemmer, som med årligt kontingent støtter bevaringen af de historiske bygninger på Møllen.

 

 


Flere har fået øjnene op for at bruge lokalet på Møllen til sammenkomster, private fester og arrangementer. Det er brandmæssigt vurderet, at der kan være 150 personer - men ofte er det bedst og mest praktisk, at holde det på 80 til 100 personer.


Møllen er byens samlingssted for juleoptog, julemarked og sct. Hansbål på søen.


Møllen har begrænsningen at det hele er gammelt og rustikt, uden isolering og svært at varme op. Der er varmlufts anlæg, men møllen er lukket for festlige aktiviteter i vintermånederne med undtagelse af julestuen.


Kibæk Møllelaug udlejer stuehuset til Blåkors som har etableret værestedet Den Blåmølle. Det gør, at der altid er liv på møllens område i hverdagen. Denne del af møllebygningerne er dog ikke drevet af Kibæk Møllelaug.

På Møllen er der en række faste arrangører af events og aktiviteter, her skal især nævnes

 

Turbinedriften:  Tilbage i 10 erne var der en række håndværkssnilde personer, som fattede interesse for det bevarede anlæg med turbinen og selve mølledammen. Kibæk Mølle har tidligere været medproducent af el  til Kibæk by. Dengang var det dog også med en vindroset som et tårn på møllen. Man valgte at koncentrere sig om at få turbinen i drift igen, og i dag producerer Kibæk vandmølle en ganske lille produktion af el, som virkelig kan være med til at belyse vandets bæredygtige kraft. Driften af dette anlæg passes dagligt ved en turnus ordning med en række frivillige hjælpere på møllen.

 

Fiddlers der med optræden med Irsk folkemusik, så tidligt muligheden i den rustikke lagerbygning i Møllen. Her har en gruppe ihærdige mennesker påtaget sig opgaven, at finde en række utrolig dygtige musikere som giver nogle forrygende sammenkomster, der letter taget på Møllen for det mere modne publikum.

 

Senere opstod KulturMøllen, som virkelig har ramt et aktuelt trend i nutiden med de musiske events samt stand-up på den lille intime scene. Det bliver gjort med stort talent og evne for at udnytte det intime og rå udtryk i møllen.
For børnene er der det helt særlige Halloween-arrange-ment i November og Oktober festen for de mere voksne.