Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug

Vær med til at værne om vores fælles kulturarv - 

Støt med dit medlemskab og årlige kontingent

Hvad støtter jeg?

Du er med til at sikre Møllens fremtid

Du støtter vedligeholdelsen af Kibæks eneste historiske bygning og de  omkringliggende grønne områder.Når du bor i Kibæk, bør du være opmærksom på din mulighed for at benytte Møllen -

både i det daglige ved at færdes i de grønne områder rundt om mølledammen og med at deltage i arrangementer og evt. endda afholde din egen private fest i møllen.


Det er vores særlige fælles historie her i Kibæk, et særligt sted, der ikke findes tilsvarende andre steder.


Du kan for bare 200 kr. om året være med til at bevare og holde liv i vores gamle vandmølle til gavn for dig selv og hele byen nu og ind i fremtiden. 


Du skal være støttemedlem for at leje møllen til din fest. 

Dine penge for medlemskabet og overskuddet fra arrangementerne, som de frivillige i Fiddlers og KulturMøllen afholder, går ubeskåret til Møllelauget i Kibæk Mølle, som varetager den daglige drift og vedligeholdelse af møllens gamle bygninger.  

Program for arrangementer i 2024

Fredag den 22. Marts 

 • Stand-up Torben Chris "GALning" KulturMøllen

Fredag den 12. april 

 • Fiddlers koncert, Folk Freinds

Søndag den 23. Juni

 • Sankthans

Fredag den 20. september

 • Fiddlers koncert
  Dreamers and Believers

Fredag den 5. oktober

 • KulturMøllens Bierfest

Fredag den 1. november

 • Gys på den gamle mølle KulturMøllen

Bliv støttemedlem 

Kontakt Kaj Thomsen - formand i Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug

Tlf.: 2615 3029

Mail.: kajthomsen6933@gmail.com

Du kan vælge at betale dit årlige kontingent på 200 kr. ved at indbetale beløbet via Mobil Pay 160662 og husk at skrive dit navn !

Du kan også lave en årlig bankoverførsel på vores konto  i Nordea Bank: Reg. Nr. 9607 Konto nr. 4383291858

Hjælp med din frivillige arbejdskraft

Bliv Møllesvend M/K

Der er mange borgere i Kibæk, der hjælper os med deres arbejdskraft. Det kræver stor flid, arbejde og nænsomhed at bevare vores gamle Mølle.

Vedtægter for Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug

Få medindflydelse på Møllens liv


 Uddrag af vedtægterne: 

Kap. 1 GENERELLE FORHOLD

§ 1

Foreningens navn er "Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug". Foreningen er hjemmehørende i Assing Sogn, 6933 Kibæk

§ 2

Foreningen er en støtteforening for "Den Selvejende Institution Kibæk Møllelaug".

Foreningens formål er i samarbejde med Kibæk Møllelaug:

 • At vedligeholde møllebygningerne samt de tilhørende grønne områder,
 • At styrke og udvikle kulturlivet for alle borgere i Kibæk, ved at skabe aktiviteter i og omkring møllen,
 • At skaffe økonomiske ressourcer til Kibæk Møllelaug så bygninger, maskiner og grønne områder kan bevares og udbygges.

 

§ 3

Som medlem kan optages enkeltpersoner, firmaer og institutioner m.fl., der har interesse i Kibæk Mølle. …..

Bestyrelsen for  Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug

Formand Kaj Thomsen

Næstformand Søren Thim

Kasserer og sekretær Gitte Kiel

Stina Rohde

Erik Thomsen

Sv. Aage Hansen

Finn Madsen


Som  selvsupplerende grupper organiseret under Støtteforeningen finder du: