Møllesvende M/K

Værdifulde frivillige praktiske hjælpere i møllens hverdag og ved arrangementerne i møllen. 

Historien bag Møllesvendene M/K

Det er et pågående arbejde at passe og vedligeholde den gamle Mølle. Derfor besluttede man at spørge byens borgere, om de ikke kunne byde ind med bistand af den håndværksmæssige og praktiske karakter.
Flere meldte sig og efter et par år opstod begrebet Møllesvende M/K.

Man melder sig til hos Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug. Arbejdet tilrettelægges i samarbejde mellem Støtteforeningen og Møllelauget.


Du er fri og villig - Har du muligheden og har du lyst?

Vores mission


Møllesvendene M/K er frivillige mænd og kvinder, som gerne giver en praktisk hånd med, når der er arbejdsdage, turnusordninger til faste opgaver på Møllen eller der skal rejses et partytelt eller lignende.

Vores Vision


Det skal være sjovt, givende og rart at være i fællesskabet. Det er et sted, hvor man føler sig nyttig, hvor man bidrager til Møllen, byen og kommer til at mærke og føle ejerskabet til Møllen.

Vores værdier


Praktisk arbejde, vi yder noget, men nyder også noget og du bestemmer selv, hvor meget og hvor lidt du bidrager med.  Du siger selv til og fra.

Ingen er forpligtet ud over evne eller ledig tid.

Bliv Møllesvend M/K 

Kontakt Kaj Thomsen formand i Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug

Tlf.: 2615 3029

Mail.: kajthomsen6933@gmail.com

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere og komme ned og besøge os på møllen. 

Eksempler på frivilligt arbejde på Kibæk Mølle

  • Arbejdsdage i Møllen med vedligeholdelse - særligt malerarbejde og diverse rengøringsopgaver
  • Turnusordninger med slåning af græs, passe de toppede piksten, passe mølledamsristen
  • Medvirke som praktisk arbejder ved arrangementer 
  • Være med i renoveringsprojekter.