Ejerskabet og idégrundlaget

Møllelauget i Kibæk Mølle

INFORMATION

Organisation i Kibæk Mølle

Kibæk Mølle 1995 til nu

Idégrundlag

Aaskov Kommune var initiativtager til, at Kibæk Møllelaug blev oprettet i 1995. Møllelauget købte Kibæk Mølle af enkefru Signe Eriksen, enke efter købmand Thorvald Eriksen, som havde købmandshandel og drev vandmøllen.

Ved samme lejlighed oprettes Støtteforeningen for Kibæk Møllelaug.


Arbejdet i Møllelauget

Aktiviteter

NB da denne side er under opbygning er der endnu ikke link til nedenstående billeder

Ejerskab, Daglig drift og vedligehold af bygninge

De grønne områder og Mølledammen

Vedtægter

Møllelauget

At Eje Møllen

til gavn for alle borgere

At Bevare

At sikre rammerne for kulturel

Møllen vil altid bestå som en værdifuld historisk kulturarv

Aktiviteterne og menneskerne vil ændre sig med tiden

Kibæk Møllelaug

2024