Sommeren 2010

På de vedhæftede billeder kan du se hvordan hele processen er forløbet helt frem til det færdige blomstrende projekt.

Der medgik 3 år.    

Går du over Laksetrappen og ca. 70 meter længere frem, åbner der sig et ca. 300 m2 stort område ned mod Lille Mølledam (der hvor svanerne ruger). 

Da der skulle graves ud til Kibæk Krydsfelt hentede vi ca. 400 m2 jord som vi lagde ud i et usundt og sumpet område af dammen.

Område er nu blevet fræset op og tilplantet i bede med forskellige rhododendron. Resten er tilsået med græs.  I midten er der opstillet borde og bænke og foran er der et fladt plato med græs ned mod søen.