Brolægning sept. 2009

I forbindelse med områdefornyelsen i Kibæk i 2005-06

blev hele forpladsen ved møllen lagt om.

Der blev udført et flot stykke arbejde.