Hjørne af Lille mølledam fyldes op med jord

Jorden kom fra udgravningerne ved Krydsfeltet.

Området er senere tilplantet med rododendron og græs.

Det sumpede område - ca. 300 m2 - i Lille Mølledam neden for Freddy Stamm blev ryddet for al bevoksning og ca, 500 m3 jord fyldt på.